مقام اوّل

چهارمین دوسالانه بین‌المللی بسته‌ها

کارآفرین کسب و کارهای کوچک

مدیر واحد طراحی هلدینگ صبح شیرین

زیرمجموعه‌های هلدینگ