Impact

اثر مثبت

من به دنبال اثری درازمدت در این زندگی کوتاه هستم،
بهترین راه برای رسیدن به این هدف، سودرسانی به دیگران است.
من دو چیز را ترکیب کردم، تا به شما سود برسانم:
مهارت‌ام در طراحی بسته بندی + دانش‌ام از کسب و کار و تجارت