طراحی بطری آب معدنی
طراحی بطری آب معدنی
07/04/2017
طراحی بطری شامپو
طراحی بطری شامپو
07/04/2017
در طراحی ایده‌های خلاقانه بسته‌بندی هدف این بود که نشان داده شود که در طراحی بسته‌بندی، لزوما محدود به فرم مکعب مستطیل نیستیم.