27/11/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

سود | سود چیست؟ تنفس یک تجارت

سود یعنی پول به دست آمده‌تان، بیشتر از مقداری باشد که خرج می‌کنید. یک تجارت برای اینکه جان سالم به در ببرد، به تدریج باید سودآوری […]
17/11/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

سیستم | منظومه‌سازی یک تجارت

منظومه یا سیستم یک روند واضح و قابل تکرار است. منظومه‌سازی عمل خلق یک سیستم است. منفعت اصلی خلق یک سیستم این است که شما یک […]
25/10/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

نیروی فزونگر | چکش تجارت شما

نیروهای فزونگر ابزارآلاتی هستند که تلاش شما را فزون‌سازی می‌کنند تا خروجی بیشتری تولید کنید. چکش یک نیروی فزونگر است. سرمایه‌گزاری در نیروی فزونگر یعنی شما […]
24/10/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

سد رقیب | بهترین روش برای رقابت چیست؟

روی رقابت تمرکز نکنید، بلکه روی تحویل ارزش بیشتر متمرکز باشید. هر بهبودی که ایجاد می‌کنید یک سد رقیب ایجاد می‌کند و کار را برای رقبا […]
21/10/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

فزون‌سازی | اثر پروانه‌ای در تجارت

زمانی که شما تغییر کوچکی در یک سیستم مقیاس‌پذیر به‌وجود می‌آورید، نتایج آن بزرگ است. این فزون‌سازی است. بهترین روش شناسایی فرصت‌های فزون‌سازی این است که […]
18/10/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

انباشتگی | تفکر ناب ژاپنی و بهبود مستمر در تجارت

انباشتگی یعنی ورودی‌ها و رفتارهای کوچک سودمند یا مضر، که در طی زمان، نتیجه‌ای بزرگ خواهند داشت. انباشتگی همیشه مثبت نیست. تقویت افزایشی و چرخه تکرار، […]
17/10/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

مقیاس | توانایی رشد یک تجارت

زمانی که حجم تجارت بزرگ می‌شود، مقیاس توانایی قابل اعتماد، تکثیر و برافزایی یک روند است. مقیاس‌پذیری توسط درگیری انسانی در طول روند، محدود می‌شود. هرچه […]
20/06/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

برافزایی | تفاوت تجارت‌های کوچک و بزرگ در چیست؟

برافزایی روند تکثیر تمام یک روند یا سیستم است. محدودیتی برای آن چیزی که یک تجارت می‌تواند تولید کند، وجود دارد. با خلق سیستم‌های شبیه مدل […]
19/06/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

تکثیر | تولید مثل یک ارزش

تکثیر یعنی توانایی قابل تکیه بازتولید یک ارزش. تکثیر به شما اجازه می‌دهد تا از پیشنهادتان به سرعت و ارزان، نسخه‌برداری کنید و آن را به […]