03/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

ارزش‌گذاری | تجارت خود را چند بفروشیم؟

ارزش‌گذاری یک تخمین آگاهانه از ارزش کل یک تجارت است. هرچه درآمد یک تجارت، حاشیه سود آن و اندوخته بانکی آن بیشتر باشد، و آینده روشنی […]
02/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

کفایت اقتصادی | قناعت توانگر کند مرد را

کفایت اقتصادی زمانی است که یک تجارت سود کافی کسب می‌کند، تا مردم آن را برای ادامه به سمت یک آینده پیش‌بینی‌پذیر، ارزش‌مند ببینند. اگر شما به […]
01/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

تصرف ارزش | جنگ بر سر هر قرون پول

تصرف ارزش روندی است که در آن درصدی از ارزش ایجاد شده در هر معامله، اندوخته می‌شود. هرچه ارزش بیشتری تصرف کنید، پیشنهادتان جذابیت کمتری خواهد […]
30/11/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

حاشیه سود | حاشیه سود و تفاوت آن با اضافه بها

حاشیه سود (که اغلب به “حاشیه” خلاصه می‌شود) اندازه‌گیری مقدار درآمدی است که شما از یک فروش به دست می‌آورید. تجارت‌های مختلف از حاشیه سود، برای […]
27/11/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

سود | سود چیست؟ تنفس یک تجارت

سود یعنی پول به دست آمده‌تان، بیشتر از مقداری باشد که خرج می‌کنید. یک تجارت برای اینکه جان سالم به در ببرد، به تدریج باید سودآوری […]