وبلاگ

04/04/2018
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

تحلیل هزینه-منفعت | چگونه تصمیم‌تان را سبک سنگین کنید.

تحلیل هزینه-منفعت، روند بررسی اعمال تغییرات احتمالی به تجارت است، تا ببینیم که آیا سود به ضرر می‌چربد؟ زمانی که یک تحلیل هزینه-منفعت را اجرا می‌کنید، […]
03/04/2018
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

تناسبات مالی | نسبت‌های مالی مرتبط با تجارت خودتان را می‌شناسید؟

تناسبات مالی از آن جهت که به شما کم می‌کنند تا مقایسه‌های سریع انجام بدهید، مفید هستند. تناسبات مالی برای بررسی سلامت سود، بدهی، نقدینگی و […]
01/04/2018
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

ترازنامه | چگونه سلامت یک تجارت را بررسی کنیم؟

ترازنامه یک تصویر لحظه‌ای از دارایی و بدهکاری یک تجارت، در یک بازه زمانی معین است. ترازنامه‌ها ارزشمند هستند چون پاسخ بسیاری از سوالات مهم مرتبط […]
15/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

صورتحساب درآمد | آیا واقعاً تجارتی سودآور دارید؟

صورتحساب درآمد یک گزارش اقتصادی است، که به محاسبه سودآوری یک تجارت می‌پردازد. اگر تجارتی مدیریت موجودی انبار را انجام می‌دهد و یا به روش اعتباری […]
04/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

صورتحساب جریان نقدینگی | چقدر حق انتخاب دارید؟

صورتحساب جریان نقدینگی موضوع آسانی است: بازرسی حساب بانکی یک شرکت، در یک دوره زمانی معین. می‌توانید به آن به عنوان یک حساب جاری نگاه کنید. […]
03/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

ارزش‌گذاری | تجارت خود را چند بفروشیم؟

ارزش‌گذاری یک تخمین آگاهانه از ارزش کل یک تجارت است. هرچه درآمد یک تجارت، حاشیه سود آن و اندوخته بانکی آن بیشتر باشد، و آینده روشنی […]
02/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

کفایت اقتصادی | قناعت توانگر کند مرد را

کفایت اقتصادی زمانی است که یک تجارت سود کافی کسب می‌کند، تا مردم آن را برای ادامه به سمت یک آینده پیش‌بینی‌پذیر، ارزش‌مند ببینند. اگر شما به […]
01/12/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

تصرف ارزش | جنگ بر سر هر قرون پول

تصرف ارزش روندی است که در آن درصدی از ارزش ایجاد شده در هر معامله، اندوخته می‌شود. هرچه ارزش بیشتری تصرف کنید، پیشنهادتان جذابیت کمتری خواهد […]
30/11/2017
The Personal MBA - آموزش کارآفرینی

حاشیه سود | حاشیه سود و تفاوت آن با اضافه بها

حاشیه سود (که اغلب به “حاشیه” خلاصه می‌شود) اندازه‌گیری مقدار درآمدی است که شما از یک فروش به دست می‌آورید. تجارت‌های مختلف از حاشیه سود، برای […]